Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

ASTRONOMY CAFE
Μην χάσετε το ηλιοβασίλεμα στις 21 Ιουνίου στις 20:10. Ο ηλιακός δίσκος θα περάσει μέσα από τον κύκλο που είναι κατασκευασμένος από πέτρα. Έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Το καλοκαίρι ξεκινά. Τηλ:+30 2241086112

Do not miss the sunset on June 21 at 20:10. Summer Solstice. The solar disk will pass through the circular opening in the stone wall. It is the longest day and the summer starts.
Tel:+30 2241086112


Faliraki Astronomy Studios - Astronomy Cafe Post Box 170
Email: hipparchos.observatory@gmail.com Tel: +302241086112


Παγκόσμια μέρα Ηλίου. Την Κυριακή 26 Ιουνίου το Astronomy Café Θα ανοίξει εκτάκτως το πρωί από τις 10:00 εως τις 13:00 για να μπορέσετε να παρατηρήσετε τον ήλιο. Ειδικά προστατευτικά ηλιακά φίλτρα με δυο πανίσχυρα ηλιακά τηλεσκόπια τοποθετημένα στον αστρόκηπο. Θα γίνει παρατήρηση φωτόσφαιρας και χρωμόσφαιρας. Με το τηλεσκόπιο χρωμόσφαιρας θα μπορέσετε να παρατηρήσετε και τεράστιες εκρήξεις (προεξοχές) αν υπάρχουν εκείνη την στιγμή. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Στην παγκόσμια μέρα ηλίου, η παρατήρηση είναι δωρεάν. 

Tel: +30 2241086112

International Sunday. On Sunday June 26, the Astronomy Café will occasionally open in the morning from 10:00 until 13:00. So you can observe the sun. Special protective solar filters with two powerful solar telescopes located in the stargarden. Will be observing the photosphere and chromosphere. In the chromosphere telescope will be able to notice and massive explosions (projections) if there are at the moment. Do not miss this opportunity. In the global solar day the observation is free.

https://www.youtube.com/watch?v=iywjIp-BtaM

Διαβάστε περισσότερα!!!

Read more!!!

Lelen sie mehr!!!